Hur föddes den elektroniska cigaretten och vape?

Den första elektroniska cigaretten och vape gjordes 1963 av Herbert A. Gilbert.

Tyvärr verkade tekniken fortfarande inte leva upp till förväntningarna och marknaden var inte redo att ersätta traditionella analoga cigaretter.
För att få enheten med de egenskaper som vi uppskattar idag måste vi vänta på 2003, det år då Hon Lik, kinesisk apotekare, patenterade sin första elektroniska cigarett och vape från https://vape.se/.
Liks far dog enligt uppgift av lungcancer, och det var på våg av detta känslomässiga tryck att apotekaren började studera prototypen av en enhet som skulle hjälpa till att sluta röka.
Produkten släpptes ut på marknaden året därpå, med en något annorlunda design.
Framgången var omedelbar.
Sedan 2006 vaping infördes i Europa, börjar sin internationella resa.
Under 2012 publicerade nikotin och Tobaksforskning en studie med titeln “e-cigaretter: effektiv nikotinleverans efter akut administrering”, som undersökte nikotinintag med olika elektroniska apparater.

Related Post